Spel Zonder Grenzen voor Corilus

Het weer was geen spelbreker voor de studenten geneeskunde!

Corilus nodigde de studenten geneeskunde uit op een teambuilding Spel Zonder Grenzen.

Maar het weer was deze dag ons niet goed gezind, toch kon dit de pret niet bederven en de strijdlust bleek eens zo hoog.

een leuke, natte namiddag.